Home » Regulamin

Regulamin

1. Tegoroczny Festiwal odbędzie się 7 Listopada 2020 roku.
2. Miejscem Festiwalu jest kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, ul. Klikowska 21
3. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły, schole oraz chóry działające przy parafiach, w szkołach oraz w innych grupach środowiskowych.
4. Uczestnicy biorą udział w kategoriach:
– soliści
– zespoły – / w tym schole i duety/
– chóry
w następujących kategoriach:
– przedszkolaki
– dzieci młodsze / szkoła podstawowa / – 7 – 11 lat
– dzieci starsze / szkoła podstawowa / – 12 -14 lat
– młodzież / szkoły średnie /
– dorośli / studenci i pracujący /
5. Każdy z uczestników Festiwalu prezentuje 2 utwory. Jeden z dwóch prezentowanych utworów POWINIEN nawiązywać do charakteru Festiwalu, a więc do tematu Miłosierdzia Bożego.
6. W związku z pandemią coronavirusa – uczestnicy tegorocznego Festiwalu winni przedstawić zgłoszenie, które zwierać będzie:
– Kartę zgłoszenia
– nagranie audiowizualne piosenki i pieśni /tj. film z nagrania tychże utworów przez uczestników/ – OBOWIĄZKOWO.
7. Przesłuchania nadesłanego materiału uczestników będzie oceniać profesjonalne Jury.
8. Werdykt Jury zostanie ogłoszony 5 Listopada o godz. 20:00
9. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zaprezentują się w Koncercie Galowym – przeprowadzonym z zachowaniem wszelkich przepisów reżimu sanitarnego – w Sobotę 7 Listopada 2020 roku o godz. 18:30 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, podczas którego odbiorą nagrody.
10. Koncert ten będzie transmitowany online przez parafię Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.
11. W razie obostrzeń sanitarnych, a w konsekwencji niemożliwości przeprowadzenia Koncertu Galowego, laureaci otrzymają nagrody drogą kurierską. Jednocześnie laureaci tegorocznego Festiwalu zostaną poproszeni o zaprezentowanie swoich utworów na Uroczystym Koncercie 10 Kwietnia 2021 roku.
12. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w formularzu online a filmy przesyłamy poprzez serwis https://wetransfer.com – najpóźniej do 31 Października 2020 roku.
13. Telefon kontaktowy w celu uzyskania więcej informacji – kom. 696 069 427 lub 697 698 187
14. Organizatorzy w czasie Koncertu Galowego zapewniają pełne nagłośnienie wg zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie dla uczestników i osób towarzyszących.
15. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Dojazd laureatów na koszt własny.
16. Wszyscy uczestnicy Festiwalu wyróżnieni zostaną pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo. Zaś zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi.
17. Jury może przyznać również nagrodę Grand Prix Festiwalu, którą będzie Statuetka Festiwalu i nagroda pieniężna.
18. Decyzje Jury są ostateczne.
19. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie festiwalowych.
20. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do korzystania z nadesłanego materiału w celach popularyzacji Festiwalu.