Home » Regulamin

Regulamin

Regulamin Festiwalu

1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły, schole oraz chóry działające przy parafiach, w szkołach oraz w innych grupach środowiskowych.
2.Uczestnicy biorą udział w kategoriach:
– soliści
– zespoły – / w tym schole i duety/
– chóry
w następujących kategoriach:
– przedszkolaki
– dzieci / szkoła podstawowa / – 7 – 11 lat
– dzieci / szkoła podstawowa / – 12 -14 lat
– młodzież / szkoły średnie /
– dorośli / studenci i pracujący /
3. Przesłuchania uczestników Festiwalu odbędą się w kościele dolnym przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie ul. Klikowska 21. Początek przesłuchań w piątek 8 Listopada 2019 r., od godziny 14:00 i w sobotę 9 Listopada 2019 r., od godz. 9:00. Zakończenie Festiwalu w sobotę 9 Listopada 2019 r. O godz. 18:30 nastąpi ogłoszenie werdyktu Jury, wręczenie nagród i Koncert Laureatów.
4. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w formularzu online lub w Biurze Festiwalowym Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie:
– telefon – / 014/ – 655-9696 oraz kom. 696 069 427
– poczta – 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 21
Najpóźniej do 31 Października 2019 roku.
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Kartę zgłoszenia
– Teksty –  Pieśni i Piosenki oraz ich autorów – / obowiązkowo! /
– Jeden z dwóch prezentowanych utworów POWINIEN nawiązywać do charakteru Festiwalu, a więc do tematu Miłosierdzia Bożego.
6.  Przesłuchania uczestników będzie oceniać profesjonalne Jury.
7. Czas występu nie może przekraczać 10 minut dla solistów i 15 min. dla zespołów.
8. W razie dużej ilości zgłoszeń, Jury może zadecydować o wykonaniu tylko jednego utworu.
9. O kolejność występu decyduje ORGANIZATOR FESTIWALU i jest ona ostateczna.
10. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie wg zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie dla uczestników i osób towarzyszących.
11. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.
12. Wszyscy uczestnicy Festiwalu wyróżnieni zostaną pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo. Zaś zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dyplomami oraz  nagrodami pieniężnymi.
13. Jury może przyznać również nagrodę Grand Prix Festiwalu, którą będzie Statuetka Festiwalu i nagroda pieniężna.
14. Decyzje Jury są ostateczne.