Home » Regulamin

Regulamin

1. Tegoroczny Festiwal odbędzie się 15 Października 2022 roku.
2. Miejscem Festiwalu jest kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, ul. Klikowska 21
3. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły, schole oraz chóry działające przy parafiach, w szkołach oraz w innych grupach środowiskowych.
4. Uczestnicy biorą udział w kategoriach:
– soliści
– zespoły – / w tym schole i duety/
– chóry
w następujących kategoriach:
– przedszkolaki
– dzieci młodsze / szkoła podstawowa / – 7 – 11 lat
– dzieci starsze / szkoła podstawowa / – 12 -14 lat
– młodzież / szkoły średnie /
– dorośli / studenci i pracujący /
5. Każdy z uczestników Festiwalu prezentuje 2 utwory. Jeden z dwóch prezentowanych utworów POWINIEN nawiązywać do charakteru Festiwalu, a więc do tematu Miłosierdzia Bożego.
6. Uczestnicy tegorocznego Festiwalu winni przedstawić zgłoszenie, które zwierać będzie:
– Kartę zgłoszenia
nagranie audiowizualne piosenki i pieśni /tj. film z nagrania LIVE
tychże utworów przez uczestników/ – OBOWIĄZKOWO.
7. Przesłuchania nadesłanego materiału uczestników – będące jednocześnie I Etapem tegorocznego Festiwalu – oceniać będzie profesjonalne Jury.
8. Werdykt Jury zostanie ogłoszony 08 Października br. o godz. 20:00. Zakwalifikowani soliści, zespoły, schole, chóry przystąpią do II Etapu Przesłuchań w dniu 15 Października br. w godzinach od 9:00 – 16:00
9. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zaprezentują się w Koncercie Galowym – w Sobotę 15 Października 2022 roku o godz. 18:30 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, podczas którego odbiorą nagrody.
10. Koncert ten będzie transmitowany online przez parafię Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.
11. W razie obostrzeń sanitarnych, Organizatorzy Festiwalu, na bieżąco informować będą na stronie internetowej Festiwalu o decyzjach podejmowanych przez JURY.
12. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w formularzu online, a filmy przesyłamy poprzez serwis https://wetransfer.com – najpóźniej do 5 Października 2022 roku.
13. Telefon kontaktowy w celu uzyskania więcej informacji – kom. 696 069 427 lub 697 698 187
14. Organizatorzy w czasie Koncertu Galowego zapewniają pełne nagłośnienie wg zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie dla uczestników i osób towarzyszących.
15. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Dojazd laureatów na koszt własny.
16. Wszyscy uczestnicy Festiwalu wyróżnieni zostaną pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo. Zaś zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi.
17. Jury może przyznać również nagrodę Grand Prix Festiwalu, którą będzie Statuetka Festiwalu i nagroda pieniężna.
18. Decyzje Jury są ostateczne.
19. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie festiwalowych.
20. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do korzystania z nadesłanego materiału w celach popularyzacji Festiwalu.