Home » Regulamin

Regulamin

Regulamin Festiwalu

 

1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły, schole oraz chóry działające przy parafiach, w szkołach oraz w innych grupach środowiskowych.

2. Uczestnicy biorą udział w kategoriach:
– soliści
– zespoły / w tym schole /
– chóry

w następujących kategoriach:
– dzieci / przedszkolaki/
– dzieci / szkoła podstawowa /
– młodzież / gimnazjum i szkoły średnie /
– dorośli / studenci i pracujący /

3. Tegoroczne przesłuchania uczestników Festiwalu odbędą się w kościele dolnym przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie ul. Klikowska 21 wyjątkowo tylko w jednym dniu.
Początek przesłuchań w piątek 09 Listopada 2018 r., od godziny 9:00 – 16:30.
Zakończenie Festiwalu w piątek 09 Listopada 2018 r. O godz. 18:00  nastąpi ogłoszenie werdyktu Jury, wręczenie nagród i Koncert Laureatów.

4. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w formularzu online lub w Biurze Festiwalowym Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie:
– telefon – / 014/ – 655-9696 oraz kom. 696 069 427
– poczta – 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 21
– e-mail –  tarnow3@diecezja.tarnow.pl

Najpóźniej do 31 Października 2018 roku.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:
– Kartę zgłoszenia
– Teksty –  Pieśni i Piosenki oraz ich autorów / obowiązkowo! /
Jeden z dwóch prezentowanych utworów MUSI nawiązywać do charakteru Festiwalu, a więc do tematu Miłosierdzia Bożego. 

6. Przesłuchania uczestników będzie oceniać profesjonalne Jury.

7. Czas występu nie może przekraczać 10 minut dla solistów i 15 min. dla zespołów.

8. Kolejność występów solistów i zespołów ustala Organizator Festiwalu.

9. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie wg zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie.

10. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

11. Wszyscy uczestnicy Festiwalu wyróżnieni zostaną pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo. Zaś zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dyplomami oraz  nagrodami pieniężnymi.

12. Jury przyzna również nagrodę Grand Prix Festiwalu, którą będzie Statuetka Festiwalu i nagroda pieniężna.

13. Decyzje Jury są ostateczne.