Home »

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ
„MIŁOSIERDZIE BOŻE WYŚPIEWAĆ CHCĘ” – TARNÓW 2020

Już po raz dziewiąty, Tarnów zaprasza na Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej
„Miłosierdzie Boże wyśpiewać chcę”. Żyjemy w złożonej i niebezpiecznej dla naszego
życia i zdrowia rzeczywistości. W związku z pandemią coronavirusa, organizatorzy
tegorocznej edycji Festiwalu myśleli o przeniesieniu go na przyszły rok. Jednak widząc
duże zainteresowanie tym Festiwalem wielu ludzi młodych i zespołów – z całej Polski
– podejmujemy wyzwanie zorganizowania go, chociaż w innej formie. Szczegóły
znajdziecie w Regulaminie Festiwalu. Jesteśmy pewni, że pomimo pewnych trudności
potrafimy z tym większą ufnością i miłością, wyśpiewać Miłosierdzie Boże.
Zapraszamy więc do wspólnego tworzenia historii IX Ogólnopolskiego Festiwalu
„Miłosierdzie Boże wyśpiewać chcę” – Tarnów 2020.